Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
 

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego
ul. Św. Trójcy 37, 85-224 Bydgoszcz
tel: (052)-379-12-61
fax: (052)-376-39-06
e-mail: zsm01@edu.bydgoszcz.pl
strona WWW szkoły: http://zsm1.bydgoszcz.pl