Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
 

Technikum Mechaniczne nr 1 kształci w kierunkach:

  • technik mechanik lotniczy
  • technik mechanik
  • technik mechatronik
  • technik awionik
  • technik informatyk
  • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
  • technik transportu kolejowego

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10 Mechaniczna:

  • mechatronik

Wioślarska klasa mistrzostwa sportowego - technik informatyk/technik awionik/technik mechatronik - do wyboru

UWAGA sprawdź!!- Termin przeprowadzania próby sprawności fizycznej dla uczniów - dotyczy naboru do klasy pierwszej wioślarskiej mistrzostwa sportowego w roku szkolnym 2017/2018

Termin składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wioślarskiej upływa 17.05.2017r


Zapraszamy klasy z wychowawcami do zwiedzania naszej szkoły. Termin prosimy umawiać z Koordynatorem do spraw promocji szkoły p. Marleną Brzezińską tel. 667-187-103 w dni robocze od godziny 9.00 do godziny 14.00.

Relacja TVP Bydgoszcz z Drzwi Otwartych z dnia 25.03.2017r.