Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
 

5 miejsce w Bydgoszczy w rankingu maturalnym techników wg Rankingu Perspektyw 2018.

Brązowy medal w rankingu techników 2017 - portal WaszaEdukacja.

Ranking Perspektywy w kategorii Technika 2016: w kraju 115 miejsce na 1817 badanych techników, w województwie 9 miejsce.

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła została poddana ocenie (ewaluacji) całościowej. W większości obszarów uzyskała najwyższe oceny A i B. Szczegółowy raport z ewaluacji całościowej przeprowadzony przez niezależnych ewoluatorów przedstawiono pod adresem: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000723531125.pdf

Wysoką jakość kształcenia w obszarze matematycznym i matematyczno-przyrodniczym potwierdzają wyliczenia wkaźnika EWD (Edukacyjan Wartość dodana) dla naszej szkoły w latach 2014-2016. Na poniższych wykresach kolorowy obszar określa jak ułożone są osiągnięcia naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych w stosunku do wyników otrzymanch w województwie kujawsko-pomorskim. Przesunięcie obszaru w prawo potwierdza wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, a przesunięcie obszaru w górę świadczy o wzroście poziomu wiedzy uczniów w stosunku do poziomu uzyskanego na koniec gimnazjum. EWD jest użytecznym wskaźnikiem opisującym wysiłek jaki szkoła włozyła w rozwój każdego ucznia.
Na podstawie strony Instytutu Badań Edukacyjnych EWD Instytut Badań Edukacyjnych

W zakresie kształcenia zawodowego realizujemy nauczanie w zawodach dostosowanych do regionalnego rynku pracy. Szkoła posiada bardzo bogatą bazę dydaktyczną pozwalającą skutecznie kształcić specjalistów dla przemysłu w branżach: mechanicznej, narzędziowej, lotniczej i informatycznej. Potencjał jest stale rozbudowywany poprzez zdobywanie kolejnych certyfikatów, rozbudowę bazy edukacyjnej, współpracę z uznanymi uczelniami wyższymi z regionu. Szkoła na stałe wrosła we współczesny wizerunek miasta Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego. Przez wszystkie lata kadra nauczycieli i wychowawców wykształciła szereg znanych osobistości życia politycznego i biznesowego. Uczniowie szkoły zdobywają wiele nagród na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Absolwenci bez trudu pokonują następny etap edukacyjny, kontynuując naukę na studiach wyższych.